Home

AEGEE to możliwość realizacji projektów.

Realizujemy projekty studenckie według pomysłów naszych członków. Z uporu, ambicji i zaangażowania rodzi się pomysł, który kwitnie dzięki rozwijaniu zdolności projektowych i nabywaniu doświadczenia.

HR
Grupa projektowa, która dba o integrację członków naszej anteny oraz rozwój kompetencji miękkich.
PR
Zespół zajmujący się wizerunkiem AEGEE-Gdańsk, kontaktem z mediami oraz social media.
FR
Pozyskiwanie funduszy na realizację projektów oraz partnerów, z którymi możemy podjąć współpracę.

"Some call it Europe. We call it home."

AEGEE to również podróże.

Dzięki nam możesz podróżować po całej Europie!

SUMMER UNIVERSITY
Spędź wakacje w dowolnym zakątku Europy! SU to przede wszystkim wymiana międzykulturowa, zdobywanie nowych doświadczeń i możliwość przełamania stereotypów oraz własnych barier!
AGORA
Dwa razy do roku przedstawiciele wszystkich anten zbierają się na walnym zebraniu, zwanym Agorą. Jest to najważniejszy projekt statutowy ze względu na decyzje, jakie są na nim podejmowane.
NETWORK MEETING
To projekt AEGEE-Europe realizowany przez nasze lokalne oddziały. Ponad 150 uczestników bierze udział w szkoleniach i dyskusjach rozwijających umiejętności. Tu również ma miejsce zebranie zarządów wszystkich anten.