O nas

WITAJ W AEGEE-GDAŃSK

Jesteśmy gdańskim oddziałem międzynarodowej organizacji studenckiej AEGEE. Działalność AEGEE-Gdańsk opiera się na koncepcji „studenci dla studentów”. Co roku członkowie organizacji mają okazję wyjechać na międzynarodowe szkolenia lub konferencje, oraz wziąć udział w spotkaniach, warsztatach lub w innych projektach realizowanych przez oddziały AEGEE w całej Europie. Podobne wydarzenia organizowane są z powodzeniem także w Gdańsku.

Wydarzenia AEGEE mają charakter międzynarodowy lub lokalny. Niektóre skierowane są wyłącznie do członków stowarzyszenia, inne zaś są otwarte dla wszystkich. Co więcej, zapraszamy do nas studentów z zagranicy, by pokazać im Polskę, porozmawiać na poważne tematy, poznać ich kulturę, a także po to, by dobrze się z nimi bawić.

AEGEE to jedna z największych interdyscyplinarnych organizacji studenckich działających w Europie. Powstała w 1985 roku w Paryżu. AEGEE jest organizacją pozarządową, politycznie niezależną i apartyjną. Nie posiada poziomu narodowego, nad oddziałami lokalnymi znajduje się szczebel europejski. AEGEE zachęca studentów oraz młodych ludzi do objęcia aktywnej postawy w społeczeństwie europejskim.

Dzisiaj organizacja ta skupia około 13 000 członków z 200 miast w 40 europejskich krajach.

CZYM JEST AEGEE?

DZIAŁANIA AEGEE-EUROPE

Projekty tematyczne
Zarówno lokalne jak i międzynarodowe projekty tematyczne są inicjatywami stworzonymi przez członków AEGEE. Stanowią odpowiedź na obecne problemy w społeczeństwie europejskim. Projekty organizacji szerzą świadomość wśród młodych ludzi oraz proponują rozwiązania z perspektywy studenckiej.
Fora i dyskusje
AEGEE tworzy dla młodych Europejczyków przestrzeń do dyskusji oraz do wymiany różnych spostrzeżeń w celu znalezienia wspólnej płaszczyzny. Ta wymiana idei towarzyszy nam przy wszystkich aktywnościach. Takimi miejscami są szczególnie grupy robocze, konferencje oraz Walne Zgromadzenia (takie jak AGORA oraz EPM).
Rzecznictwo i polityka
AEGEE gromadzi opinie europejskich studentów. Poprzez kampanie, akcje lobbystyczne, konferencje i członkostwo w większych forach, reprezentuje ich przed interesariuszami. Dodatkowo AEGEE informuje młodych ludzi jaki wpływ na życie mają strategie europejskie oraz jakie możliwości im oferują.

FAQ

Od czego pochodzi nazwa AEGEE, i jak się ją wymawia?!

AEGEE to skrót od francuskiego wyrażenia Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe, co oznacza Europejskie Forum Studentów. Poprawna wymowa nazwy naszej organizacji to A-E-ŻE.

Kto może zostać członkiem AEGEE?

AEŻAKIEM może zostać każdy student, bez względu na rodzaj uczelni i kierunek studiów oraz każdy absolwent wyższej uczelni, pod warunkiem, że nie ukończył 35-go roku życia. Jesteśmy otwarci dla wszystkich!

Jakie korzyści płyną z działalności w AEGEE?

Możliwość podróżowania po całej Europie, warunki do rozwijania swoich zainteresowań oraz możliwość zdobycia doświadczenia, dzięki realizacji projektów. Co więcej możesz poznać ciekawych ludzi i spędzić przyjemnie czas. Dla wielu osób ważny jest fakt, że swoją działalność w AEGEE-Gdańsk mogą wpisać w suplement do dyplomu czy w CV.